Расписание на 2020 – 2021 учебный год

2020-2021 учебный год (2 полугодие)

 2020-2021 учебный год (1 полугодие)

 

 

Дистант

Дистант

Дистант

Дистант

Понедельник


 

 

1

Технол.

 

 

 

 

 

Мат.405

Лит.305

Мат.310

2

Технол.

Мат.

Рус.406

ИЗО

 

Ин.яз.

209/311

Мат.405

Рус.305

Мат.310

3

Мат.

Технол.

Рус.406

Муз.

ИЗО

Мат.105

Ин.яз.

209/311

Хим. 214

Ист.310

4

Муз.

Технол.

Лит.406

Мат.

Род.яз./

Род.лит.

Мат.105

Биол. 211

Ин.яз.

209/311

Физ-ра

5

Род.яз./

Род.лит.

Муз.

Геогр. 406

Технол.

Мат.

Ист.105

Хим. 214

Биол. 211

Ин.яз.

209/311

6

ИЗО

Род.яз./

Род.лит.

Ин.яз.

209/311

Технол.

Муз.

Биол. 211

Ист.405

Физ-ра

Хим. 214

7

 

ИЗО

 

Род.яз./

Род.лит.

Технол.

Хим. 214

 

 Мат.305

Биол. 211

8

 

 

 

 

Технол.

Лит.405

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Физ-ра

 

 

 

 

 

Вторник

 

Кл.ч.402

Кл.ч.306

Кл.ч.406

Кл.ч.408

Кл.ч.403

Кл.ч.105

Кл.ч.405

Кл.ч.305

Кл.ч.310

1

Рус.402

Мат.306

Физ-ра

Мат.408

Рус.403

Физ-ра

Ин.яз. 

209/311

Мат.305

Физ.212

2

Физ-ра

Мат.306

Рус.406

Мат.408

Ин.яз. 

409/311

Геог. 105

Физ.212

Мат.305

Рус.310

3

Мат.402

Физ-ра

Рус.406

Ин.яз. 

409/311

Мат.403

Физ.212

Физ-ра

Геог. 305

Рус.310

4

Лит.402

Ин.яз. 

209/311

Мат.406

Ист.408

Лит.403

Рус.105

Геог. 405

Физ.212

Мат.310

5

Ин.яз. 

111/311

Рус.306

Мат.406

Физ-ра

Ист.403

Мат.105

Рус.405

Общ. 305

Геог. 310

6

 

Лит.306

Ист.406

Лит.408

Физ-ра

Мат.105

Рус.405

Ист.305

Ин.яз./инф 311/302

 

 

Среда


 

 

 

1

ОДНКР 402

Рус.306

Биол. 211

Рус.408

Мат.403

Д и с т а н т

2

Рус.402

Биол.

211

Мат.406

Ин.яз. 311/409

Рус.403

 

 

Муз.

 

3

Биол.

211

ОДНКР

215

Ин.яз.

209/311

Рус.408

Рус.403

ОБЖ

 

Род.яз./

Род.лит

 

4

Рус.402

Ин.яз.

209/311

Рус.406

Мат.408

ОДНКР 403

Мат.

 

Рус.

ОБЖ

5

Ист.402

Рус.306

Лит.406

ОДНКР 215

Ин.яз.

311/409

Рус.

Технол.

ОБЖ

Мат.

6

Ин.яз. 111/311

Ист.306

ОДНКР

215

Биол. 211

Геог. 403

Род.яз./

Род.лит

Рус.

Мат.

 

Технол.

7

 

 

 

 

 

Муз.

Мат.

Технол.

Рус.

8

 

 

 

 

 

Технол.

ОБЖ

 

Род.яз./

Род.лит

9

 

 

 

 

 

 

Род.яз./

Род.лит

 

Муз.

10

 

 

 

 

 

 

Муз.

 

 

 

 

Четверг


 

1

Геог. 402

 

Мат.406

Рус.408

Рус.403

Рус.105

Хим. 214

Ин.яз. 209/-

 

2

Рус.402

Геогр.

306

Ист.406

Мат.408

Рус.403

Лит.105

Мат.405

Ин.яз./инф.

311/302

Ист.310

3

Лит.402

Рус.306

Лит. 406

Геогр. 408

Мат.403

Ин.яз./инф.

311/302

Мат.405

Рус.305

Общ. 310

4

Мат.402

Лит.306

Мат.406

Рус.408

Физ-ра

Биол. 211

Ин.яз./инф

311/302

Лит.305

Физ-ра

5

Мат.402

Ин.яз.

 209/311

Физ-ра

Лит.408

Лит.403

Хим. 214

Биол. 211

Физ-ра

Мат.310

6

Физ-ра

Мат.306

Ин.яз. 

209/311

 

Ист.403

Общ. 105

Физ-ра

Биол. 211

Хим. 214

7

 

Физ-ра

 

 

 

Ин.яз./инф. 209/302

Общ. 405

Хим. 214

Биол. 211

8

 

 

 

 

 

 

Лит.405

 

Ин.яз./инф.

209/302

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Лит.310

 

 

Пятница


 

1

Лит.402

Мат.306

 

Ист.408

Биол. 211

Ист.105

Ин.яз./инф

209/302

Рус.305

Мат.310

2

Рус.402

Мат.306

 

Ин.яз.

409/311

Мат.403

Рус.105

Ист.405

Ин.яз./инф

209/302

Геогр. 310

3

Мат.402

Рус.306

Род.яз./

Род.лит.

Мат.408

Ин.яз. 409/311

Мат.105

Физ.212

Ист.305

Рус.310

4

Мат.402

Лит.306

Технол.

Рус.408

Мат.403

Ин.яз. 209/311

Мат.405

Мат.305

Лит.310

5

Ин.яз. 111/311

Ист.306

Технол.

Физ-ра

Лит.403

Геогр. 105

Рус.405

Мат.305

Физ.212

6

Ист.402

 

Мат.

Лит.408

 

Физ.112

Лит.405

Геогр. 305

Ин.яз. 209/311

7

 

 

Муз.

 

 

 

Геог.

405

Физ.212

 

8

 

 

ИЗО

 

 

 

 

Ин.яз.311/

 

 

 

10А

10Б

11А

11Б

Понедельник

1

Физ-ра

 

Нем.яз. 112/-

 

Ин.яз./инф. 409/302

Биол.211

 

Хим.214

2

Физ.212

 

Рус.404

Нем.яз.

112/-

Биол.211

Ин.яз./инф. 409/302

 

Физ-ра

3

Рус.106

Ист.403

Рус.404

Мат.407

Физ-ра

Рус.307

Ин.яз./ -

112/ -

Ин.яз./инф. 409/302

4

Рус.106

Физ.212

Ист.404

Мат.407

Общ.309

Лит.307

Рус.401

Ин.яз./инф. 409/302

5

Ин.яз.

409/112

Рус.403

Физ-ра

Ист.407

Общ.309

Мат.307

Лит.401

Физ.212

6

Ист.106

Общ.403

Физ.212

Ин.яз.

409/112

Рус.309

Мат.307

Мат.401

Геогр.308

7

Нем.яз. 305/-

Мат.403

Ин.яз.

112/409

Физ.212

Лит.309

Физ-ра

Мат.401

 

8

 

Ин.яз.

409/112

Нем.яз.

305/-

Физ-ра

 

 

Хим.214

 

9

 

Лит.403

 

Нем.яз. 305/-

 

 

Физ.212

 

10

 

Нем.яз. 305/-

 

 

 

 

 

 

 

 

10А

10Б

11А

11Б

Вторник

 

Кл.ч.106

Кл.ч.401

Кл.ч.404

Кл.ч.407

Кл.ч.309

Кл.ч.307

 

 

1

Ин.яз./инф 112/302

Мат.401

Биол.211

Геог.407

Хим.214

Рус.307

 

 

2

Лит.106

Мат.401

Ин.яз./инф 112/302

Рус.407

Биол.211

Хим.214

 

 

3

Хим.214

Ин.яз./инф 112/302

Мат.404

Рус.407

Мат.309

Биол.211

 

Астр.

4

Биол.211

Хим.214

Мат.404

Ин.яз./инф 112/302

Мат.309

Физ-ра

 

Род.яз.

5

Мат.106

Физ-ра

Хим.214

Биол.211

Ин.яз. 

209/409

Физ.212

Ин.яз./ -

Лит.

6

Мат.106

Биол.211

Лит.404

Хим.214

Физ.212

Ин.яз. 

209/409

— /Ин.яз.

Ист.

7

 

 

 

 

 

 

Лит.

ОБЖ

8

 

 

 

 

 

 

Ист.

Ин.яз./ -

9

 

 

 

 

 

 

ОБЖ

— /Ин.яз.

10

 

 

 

 

 

 

Астр.

 

 

 

10А

10Б

11А

11Б

Среда

1

Мат.106

Рус.214

Физ-ра

Геог.407

Ист.309

Ин.яз./инф. 209/302

Ист.401

Ин.яз.

409/ -

2

Мат.106

Рус.214

Гегр.404

Мат.407

Ин.яз./инф. 209/302

Ист.307

Общ.401

Физ-ра

3

Физ.212

Ин.яз./инф. 409/302

Мат.404

Мат.407

Геог.309

Общ.307

Физ-ра

Мат.308

4

Ин.яз./инф. 409/302

Мат.214

Мат.404

Физ.212

Физ-ра

Общ.307

Мат.401

Мат.308

5

Рус.106

Геог.214

Физ.212

Общ.407

Мат.309

Физ-ра

Мат.401

Биол.211

6

Лит.106

Физ-ра

Ин.яз./инф. 409/302

Лит.407

Мат.309

Геог.307

Физ.212

Ист.308

7

Геог.106

Физ.212

 

Ин.яз./инф. 409/302

 

 

Биол.211

Общ.308

8

 

 

 

 

 

Род.яз.

 

Ин.яз. 409/ -

9

 

 

 

 

Род.яз

 

 

 

10

 

 

 

 

Род.яз.

 

 

 

 

 

10А

10Б

11А

11Б

Четверг

1

Д и с т а н т

Физ-ра

 

Инф.302/-

Рус.308

2

Хим.214

Физ.212

Физ-ра

Лит.308

3

 

 

 

 

Физ.212

Ин.яз.

 209/409

Рус.401

Физ-ра

4

 

 

ОБЖ

 

Ин.яз. 

209/409

Хим.214

Лит.401

Мат.308

5

 

 

Лит.

 

Рус.309

Мат.307

Геог.401

Мат.308

6

Лит.

 

Ист.

ОБЖ

Лит.309

Мат.307

Ин.яз./инф 112/302

Физ.212

7

Ист.

Физ.

Мат.

Род.яз.

 

Лит.307

Ин.яз. 112 / -

 

8

ОБЖ

Ист.

 

Физ.

 

 

 

 

9

Мат.

ОБЖ

Физ.

Ист.

 

 

 

 

10

Физ.

Лит.

Род.лит.

Лит.

 

 

 

 

11

Род.яз

Род.яз.

Род.яз.

Род.лит.

 

 

 

 

12

Род.лит.

Род.лит.

 

 

 

 

 

 

 

 

10А

10Б

11А

11Б

Пятница

1

 

 

Общ.404

Лит.407

 

 

Ин.яз.

112/-

Хим.214

2

Нем.яз.

112/-

Мат.309

Биол.211

Рус.407

 

 

Хим.214

Общ.308

3

Общ.106

Геогр.309

Рус.404

Мат.407

 

 

Биол.211

Мат.308

4

Биол.211

Хим.214

Геогр.404

Ин.яз.

112/409

 

 

Общ.401

Мат.308

5

Хим.214

Ин.яз.

112/409

Лит.404

Физ-ра

 

 

Мат.401

Биол.211

6

Физ-ра

Биол.211

Ин.яз.

112/409

Хим.214

 

 

Мат.401

Рус.308

7

Ин.яз.

112/409

Лит.309

Хим.214

Биол.211

ОБЖ

 

Физ-ра

Лит.308

8

Геогр.106

Нем.яз. 112/-

 

 

Ист.

Род.яз.

 

 

9

 

 

 

 

Лит.

Ист.

 

 

10

 

 

 

 

Лит.

ОБЖ

 

 

11

 

 

 

 

 

Лит.

 

 

12

 

 

 

 

 

Лит.

 

 

 

 

 

Дистант

Дистант

Понедельник

5

Мат.402

 

Лит.

 

 

 

 

 

6

Мат.402

 

Мат.

Рус.404

Рус.307

Физ-ра

 

Рус.407

7

Рус.402

Лит.

Муз.

Ин.яз.

209/311

Мат.307

Рус.105

Рус.310

Мат.407

8

Ин.яз.

209/311

Муз.

ИЗО

Ист.404

Биол.211

Рус.105

Рус.310

Мат.407

9

Ист.402

Мат.

Технол.

Рус.404

Ин.яз./инф. 112/302

Геог.105

Биол.214

Биол.211

10

Рус.402

ИЗО

Технол.

Физ-ра

Ист.307

Биол.211

Геог.310

Ин.яз./инф. 112/302

11

Биол.211

Технол.

 

Лит.404

Физ-ра

Ист.105

Ин.яз./инф. 112/302

Геог.407

12

 

Технол.

 

 

Геогр.307

Ин.яз./инф. 112/302

Ист.310

Физ-ра

 

 

Вторник

6

 

 

 

 

 

Мат.

Мат.

 

7

Рус.402

Мат.305

Мат.406

Мат.404

Рус.307

Рус.

Муз.

Физ. 212

8

Мат.402

Ин.яз. 

209/311

Био.211

Рус.404

Физ.212

Муз.

Рус

Рус.407

9

Рус.402

Рус.305

Ин.яз. 

209/311

Биол.211

Рус.307

Лит.

Технол.

Мат.407

10

Лит.402

Биол.211

Рус.406

Общ.404

Лит.307

ИЗО

Технол.

Ин.яз. 

112/311

11

Геог.402

Рус.305

Ист.406

Рус.404

Ин.яз. 

112/311

Технол.

Лит.

Лит.407

12

Кл.ч.402

Кл.ч.305

Кл.ч.406

Кл.ч.404

Кл.ч.307

Технол.

ИЗО

Кл.ч.407

 

 

Среда

5

 

 

 

 

 

 

Мат.310

 

6

 

 

 

Ин.яз.

209/305

Физ-ра

Мат.105

Мат.310

 

7

Ин.яз. 

209/311

Рус.305

Мат.406

Геог.404

Мат.307

Мат.105

Лит.310

Физ-ра

8

Ист.402

Ин.яз. 

209/311

Мат.406

Физ-ра

Мат.307

Биол.211

Физ.212

Рус.407

9

Мат.402

Физ-ра

Общ.406

Мат.404

Ин.яз./инф. 311/302

Физ.212

Биол.211

Рус.407

10

Биол.211

Ист.305

Рус.406

Мат.404

Рус.307

Ин.яз./инф. 311/302

Физ-ра

Геог.407

11

Физ-ра

Мат.305

Рус.406

Ист.404

Геог.307

Общ.105

Ин.яз./инф. 311/302

Ист.407

12

Общ.402

Мат.305

Физ-ра

 

 

 

 

Ин.яз./инф. 311/302

 

 

Четверг

5

 

 

 

 

Рус.

 

 

 

6

 

Рус.305

Мат.406

Рус.404

Лит.

Кл.ч.215

Кл.ч.310

Мат.

7

Мат.402

Рус.305

Геог.406

Рус.404

Технолог.

Мат.105

Рус.310

Рус.

8

Рус.402

Биол.211

Рус.406

Мат.404

Технолог.

Ин.яз. 

112/311

Рус.310

Лит.

9

Рус.402

Мат.305

Лит.406

Мат.404

Мат.

Рус.105

Ин.яз. 

112/311

Технолог.

10

Лит.402

Мат.305

Ин.яз. 

209/311

Биол.211

Муз.

Рус.105

Геог.310

Технолог.

11

Ин.яз. 

209/311

Геог.305

Биол.211

Лит.404

ИЗО

Ист.105

Мат.310

Муз.

12

Физ-ра

Лит.305

 

Ин.яз. 

209/311

 

Геог.105

Ист.310

ИЗО

 

 

Пятница

5

 

 

 

 

Общ.307

 

 

Мат.407

6

Технол.

 

Мат.406

 

Мат.307

 

Общ.310

Мат.407

7

Технол.

Ин.яз.

209/311

Рус.406

Мат.

Мат.307

Лит.105

Мат.310

Общ.407

8

Муз.

Физ-ра

Ин.яз.

209/311

Технол.

Физ.212

Мат.105

Мат.310

Биол.211

9

Мат.

Рус.305

Физ-ра

Технол.

Ист.307

Мат. 105

Физ.212

Ин.яз.

112/311

10

ИЗО

Лит.305

Ист.406

Муз.

Биол.211

Физ-ра

Ин.яз.

112/311

Физ.212

11

Лит.

Ист.305

Рус.406

ИЗО

Ин.яз.

112/311

Физ.212

Физ-ра

Ист.407

12

 

Общ.305

Лит.406

Лит.

 

Ин.яз.

112/311